Share This Post

Blog

בחרתי אחרת

בחרתי אחרת

לפעמים אני עושה בחירות תמוהות בעיני אחרים. לא תמיד יוצא לי ללכת בקו ישר ואם להיות כנה אני די משתדלת לצאת מהקוים כמה שאפשר, בשביל הגיוון והעניין.

הרבה ביקורת נזרקת לעברי. למה את כבר פה למרות שעוד לא היית שם? איך תעשי את זה אם לא עשית את ההוא? כמה זמן עוד תחכי שאלו ואלו יקרו?  שאלות נערמות על גבי שאלות וגורמות לי לספקות שלשמן הן נועדו, זה בהכרח הכישלון.

תמיד הרגשתי אחרת, שונה. לא אחת מ… וגם לא רוצה. הם לא מבינים ואף פעם גם לא יבינו, למרות שאני כל כך רוצה לפחות שאחד לפחות שאחת, בכל זאת ינסו ואם אפשר שגם יצליחו. להיות חלק מהשאר למרות האחרות, זה בהכרח הנצחון.

מה הפחד הזה של לצאת מהתלם? לבחור בכוח בבחירה הבנאלית, הפרווה, שלא תואמת את מי שאני היום ומי שאני רוצה להיות מחר? כמה כוח באמת יש לפחד וכמה עוצמה יש באמת לבחירה?

אם לא תנסי לא תדעי, שמעתי לא פעם ולא פעמיים. יאמר לזכותי שניסיתי ולא מעט ומה שגיליתי היה שכמה שיותר קרוב ללב כך יותר קרוב להכל. אז איזו ברירה נותרת באמת כשכל שנותר הוא פשוט לבחור את מה שאני יודעת שנכון? אני, וכל אחת, תמיד יודעת מה נכון.

הבחירה האחרת היא לא רק הבחירה השונה, המיוחדת וזו שכולם בוחרים להתעלם ממנה, זוהי בכלל לא בחירה אלא בריחה. בריחה מהנורמלי והניסיון להיות מקורית. הבחירה האחרת היא כזו רק בגלל שהיא ייחודית לי ומאפיינת את מה שיש לי והיא שונה או דומה בהתאם למה שאני מאמינה.

לבחור בלב, לבחור להאמין, לבחור בכוח ובעוצמה, לבחור בעצמי. אלו בחירות שונות לי כי הן לא הבחירות שלימדו אותי. לכולנו יש את הגרסא שלנו ואני רק רוצה להאמין, בוחרת להאמין שהכוח לבחור הוא של כולנו.

שנת בחירה מוצלחת 🙂

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>