Share This Post

Wellness

חדשות טובות – הגישה לחייך בידייך

הגישה שלנו לחיים תקבע את איכות חיינו.
החדשות הטובות – גישה לחיים אינה דבר מולד וניתן לאמץ גישה מיטיבה יותר בכל רגע נתון.

ישנן 3 גישות עיקריות:
1. הגישה האופטימית
2. הגישה הפסימית
3. גישת ההתעלמות מהמתרחש וטאטוא מתחת לשטיח

אפרט מעט על כל אחת מהגישות:
1. בעלות הגישה האופטימית – יתייחסו לכל אירוע בחייהן כאל אתגר, אשר מטרתו לתרום להמשך התפתחותן ולשיפור איכות חייהן.  הכול קורה בעדן.
הן יודעות שהעולם שבחוץ הוא השתקפות של העולם שבפנים, והן שותפות פעילות במשחק ההשתקפויות.
נאמר לדוגמא, שבמהלך שיחה עם אמא שלי (שתיבדל לחיים ארוכים וטובים) נפגעתי ממנה עד עמקי נשמתי.  אז מתוך הגישה האופטימית, אני אומרת לה תודה על כך שלחצה לי על “כפתור”, ובכך
הביאה למודעותי משהו שדורש התייחסות. 
ואם הדבר שנאמר היה מתקבל באהבה, אזי – הכול בסדר.
למה הוא דורש התייחסות?  בגלל שנפגעתי.
ואז אני מרוויחה פעמיים:
פעם אחת – מכך שנחסך משתינו ריב.
פעם שנייה – מכך שלקחתי אחריות על חיי והבאתי משהו לריפוי.
כל מה שמפעיל אותנו מבחוץ, משקף לנו משהו פנימי שדורש התייחסות.
נשמע מאוד פשוט, אבל לא תמיד קל לקבל את האירועים ה”פוגעים” בנו באופן בלתי אישי וכאל משוב למתרחש בתוכנו.  זה דורש  מודעות, למידה ואימון.
וככל שמתרגלים הסתכלות פנימה, כאשר משהו עושה לנו לא נעים, יש חוויית התחזקות פנימית ושמחה על כך שהכוח בידינו ואנחנו לא נשלטות על-ידי אירועים חיצוניים.

 1. בעלות הגישה הפסימית – יתייחסו לכל אירוע בחייהן כאל מפגע. הכול קורה נגדן.
  הן הקורבנות והעולם הוא מקום אכזר.
  כל כוחן נתון בידי מי שנמצא בחוץ, הן פשוט נתנו אותו במתנה.
  ובחזרה לדוגמא מהסעיף הקודם – אמא שלי דיברה איתי על נושא מסוים ונפגעתי עד עמקי נשמתי.
  כעת אנו ניצבות אחת מול השנייה ויש בינינו מאבק. אני כועסת עליה על כך שפגעה בי ועל כך שאף פעם אי אפשר לדבר איתה וכו’.
  בגישה הפסימית לוקחים את הדברים אישית, כאילו מישהו מכוון לפגוע או להרע לנו. 
  וכך אנו נשלטות על-ידי אירועים חיצוניים ואנשים, וחוויית החיים הופכת לכואבת ומתישה.
  אם נתבונן לרגע על החיים מבחוץ נגלה גם כמה תבניות שחוזרות על עצמן, כתוצאה מאי-התייחסות לדברים פנימיים שמבקשים ריפוי שוב ושוב.
 2. בעלות הנטייה לטאטא מתחת לשטיח – כלל לא יתייחסו לאירועים הנקרים בדרכן.
  בסופו של דבר, כך או אחרת, תבוא המציאות ותאלץ אותן להרים את השטיח ולהתחיל לפנות את כל מה שהצטבר שם ואז עליהן יהיה לבחור בגישה האופטימית או בזו הפסימית.

לסיכום, למזלנו הגישה לחיים היא עניין נרכש.
בכל רגע נתון יש בידינו היכולת לבחור ללמוד לנקוט בגישה אחרת,
זוהי הבחירה החופשית שנולדנו איתה.  זו המתנה שלנו.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>