Share This Post

Blog

נומרולוגיה מספר מזל

נומרולוגיה!
הנומרולוגיה הינה תורת המספרים היא תורה עתיקה המאפשרת לנו לקבל תמונה על
אופי האדם, על התנהלותו ועל הדרך המומלצת עבורו להגיע למיצוי ומימוש עצמי
בכל תחומי החיים.

שביל גורל

“שביל גורל”, “נתיב גורל”, “מספר גורל” או “מספר הדרך” הם כולם כינויים
בשיטת הנומרולוגיה  למספר המתקבל מחיבור וצמצום כל ספרות תאריך הלידה
שלנו. על פי נומרולוגיה  שביל הגורל  הוא מרמז גם על תכונות שקיימות בנו,
וגם על הזדמנויות ואתגרים שבהם ניתקל בדרכנו על מנת להגיע להצלחה
מקסימלית

. קיימים 9 נתיבי גורל – מ-1 עד 9- ולכל אחד מהם דרך ותכונות שונות.

למשל – אנשים עם שביל גורל 1 הם מנהיגים, רציונאליים, עצמאיים, רואים
קדימה, מובילי דעה,  חייבים לבלוט וזקוקים שידברו איתם בעובדות ונתונים,
בעוד אנשים ששביל הגורל שלהם הוא 2 ניחנים בטקט, בהכלה רגשית,יודעים
לפתור בעיות ומעדיפים תמיד את השותפיות הביחד ,
לכל אחד מנתיבי הגורל יכול לממש את כישוריו : כך, למשל, אנשים ששביל
הגורל שלהם 2 מתאימים למקצועות כמו טיפול בילדים, דיפלומטיה וארגונים
שלקוחותיהם נשים, בעוד אנשים ששביל הגורל שלהם 1 מוצאים את עצמם לרוב
מנהלים או עצמאיים מגיל צעיר מאוד
בנוסף, שביל הגורל קובע את השיעורים שנקבל כדי לממש את ייעודנו: כך,
מספרי 4 יצטרכו ללמוד להתמודד עם הביקורת הפנימית והחיצונית, אנשי 9 ו7
ייתקלו בשיעורים הקשורים להתמודדות רוחנית וטיפולית ואילו אנשי 3 ייתקלו
באתגרים שילמדו אותם להיות יותר ממוקדים ומפוקסים.

איך מחשבים שביל גורל?

נדגים על התאריך 21/11/1979 אורית לוי

מחברים את ספרות יום הלידה עד שמגיעים לספרה אחת: 2+1=3 (אם יום הלידה
מורכב מספרה אחת או מספרה הכוללת אפס, אין צורך לצמצם)
מחברים את ספרות החודש עד שמגיעים לספרה אחת: 1+1=2 (אם חודש הלידה מורכב
מספרה אחת, אין צורך לצמצם)
מחברים את ספרות השנה עד שמגיעים לספרה אחת: 1+9+7+9=26
מחברים את שלושת המספרים שהתקבלו עד שמגיעים לספרה אחת: 3+2+8=13

שביל הגורל של מי שנולד   ב-21.11.1979הוא 13 מצמצמים ל4ר 

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>